Samba - setkávání a inspirace

Cílem vzdělávacího projektu č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005966 je prohloubení znalostí z oblastí manažerských dovedností, softskills, ekonomické, právní a účetní problematiky a jazykového vzdělávání.Vzdělávání je určeno výhradně členům spolku SAMBA. Na vzdělávání je poskytnuta finanční podpora EU.

SAMBA je spolkem se sídlem na tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno,
IČ 03674355, spisová značka L 20258, vedená u KS  v Brně
číslo účtu 2500731693 / 2010